Kongremize kalan süre

Gün(ler)

:

Saat(ler)

:

Dakika(lar)

:

Second(s)

bildiri gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildirilerin online bildiri sistemi üzerinden gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 28 Kasım 2020 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 20 Kasım 2020 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih: 20 Kasım 2020

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kongre Kayıt” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 2 Aralık 2020 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

 

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

 

 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kaydının yapılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine “Özet Formu Alındı” maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü bildiriler, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Bildiri özetlerine 5 adet resim/ 5 adet tablo eklenebilir.
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.
 • Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız online bildiri sistemine tanımlı e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi “Abstract Module”den da sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile yer alacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

POSTER SUNUM DOSYALARINI HAZIRLARKEN YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Posterler Çevrim İçi Kongre Sisteminde e-poster alanında sergilenecektir. Poster sunumlarının tüm katılımcılar tarafından en iyi şekilde izlenmesi ve takip edilmesi için, posterinizi aşağıdaki formatlarda tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

 • Normalde fiziki kongreler için hazırladığınız görsel poster çalışmasını (50 cm yatay x 70 cm düşey) tek parça olacak şekilde ve maksimum 8 MB boyutunda PDF formatında görsel,
 • Posterinizin sunumunun yer aldığı, 5 dakikayı geçmeyecek şekilde maksimum 20 MB boyutunda MP4 ses dosyası,
 • Bu ebatların üzerinde gönderilen dosyalar çevrim içi kongre sistemine yüklenememektedir.
 • Kabul Edilen Posterlerin Sunum Dosyaları e-mail ile merve@netkongre.com adresine gönderilecek olup; Son Tarih 8 Aralık 2020’dir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Çevrim içi Kongre Sisteminde bildirinizi [P-00] şeklindeki poster numaraları ile bulabilirsiniz.

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNACAK YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Fiziki kongrede olduğu gibi Sözel Bildiriler de yine kongre salonunda sunulacaktır. Sözel bildirinizi sunacağınız oturum bilgileri sisteme online bildiri sistemine tanımlı e-mail adresinize gönderilen kabul mektuplarında yer almaktadır.

Sunumunuzun 5 dakika sunum / 2 dakika tartışma şeklinde hazırlanması gerekmektedir.

Sözel Bildiriler Power Point sunum dosyası ile “Çevrim İçi Kongre Sırasında” sunulacaktır.

Not: 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi’nde sunulacak olan sözlü bildiriler için sunum süresi, tartışma dahil 6 dakika şeklindedir.

 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

 

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:

 

MINDUCE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.

Telefon : +90 (216) 410 44 14

E-posta : support@abstractModule.com

Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.